Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ:
ΤΡΟΛΕΙ 2 ΚΑΙ 4
ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 036 ΚΑΙ 622