Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

ΜΑΙΟΣ 2019

               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΠΑ 3
Τα εγκαίνια του ναού της υπεραγίας Θεοτόκου,
της Ζωοδόχου Πηγής
ΚΥ 5
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
Β΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Ειρήνης
μεγαλομάρτυρος, Ευθυμίου επισκ., Ευφραίμ οσ.
ΤΕ 8
Ιωάννου του Θεολόγου αποστόλου και ευαγγελιστού
ΣΑ 11
Απόδοσις της εορτής του Θωμά
ΚΥ 12
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Νικοδήμου νυκτερ. μαθητού
ΣΑ 18
Απόδοσις της εορτής των μυροφόρων
ΚΥ 19
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
ΤΡ 21
Απόδοσις της εορτής του παραλύτου,
Κωνσταντίνου και Ελένης των θεοστέπτων
βασιλέων και ισαποστόλων
ΤΕ 22
Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής
ΣΑ 25
Η γ΄εύρεσις της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και
βαπτιστού Ιωάννου
ΚΥ 26
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Εσπερινός : 18:30, Όρθρος, Θεία Λειτουργία : 07:30
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
Πρωί 09:30 με 11:30 και Απόγευμα 17:30 με 19:30