Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΠΕ3
Διονυσίου αρεοπαγίτου ιερομάρτυρος,
επισκόπου και πολιούχου Αθηνών
ΣΑ5
Χαριτίνης μάρτ., Μεθοδίας οσίας της εν Κιμώλω
ΚΥ6
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ (Γ΄ ΛΟΥΚΑ).
Θωμά αποστόλου εκ των ιβ΄, Ερωτηίδος Μάρτυρος
ΚΥ13
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Δ΄ ΛΟΥΚΑ). Των θεοφόρων
πατέρων της εν Νικαία Ζ΄ Οικ. συνόδου
ΠΑ18
Λουκά του αποστόλου και ευαγγελιστού. Μαρίνου μ.
ΚΥ20
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄ (ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ). Αρτεμίου μεγαλομ.,
Ματρώνης οσίας, Γερασίμου οσ. του εν Κεφαλληνία
ΤΕ23
Ιακώβου αποστόλου του αδελφοθέου
ΠΑ26
Δημητρίου μεγαλομάρτυρος του μυροβλύτου
ΣΑ27
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄ (Ζ΄ ΛΟΥΚΑ). Νέστορος μάρτ.
ΚΥ28
ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,
Εθνική εορτή επι τω νικηφόρω των Ελλήνων
εν Βορείω Ηπείρω πολέμω 1940
ΩΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Εσπερινός : 18:00, Όρθρος, Θεία Λειτουργία : 07:30
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
Πρωί 09:30 με 11:30 και Απόγευμα 18:00 με 19:30