Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ


ΣΑ 1
Απόδοσης της εορτής της Σαμαρείτιδος
ΚΥ 2
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΤΕ 5
Απόδοσις της ακολουθίας του Πάσχα
ΠΕ 6
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΥ 9
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Α΄Οικουμενικής)
ΣΑ 15
Σάββατον προ της Πεντηκοστής ( Ψυχοσάββατον )
ΚΥ 16
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΔΕ 17
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΥ 23
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΣΑ 29
Πέτρου και Παύλου των πανευφήμων
και πρωτοκορυφαίων αποστόλων
ΚΥ 30
ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Σύναξις των αγίων ενδόξων 12 αποστόλων

ΩΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Εσπερινός : 19:00, Όρθρος, Θεία Λειτουργία : 07:30
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
Πρωί 09:30 με 11:30 και Απόγευμα 18:00 με 19:30