Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΟΥ


ΚΥ 17
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
ΠΕ 21
Κωνσταντίνου και Ελένης των θεοστέπτων
βασιλέων και ισαποστόλων
ΣΑ 23
Απόδοσις της εορτής της Σαμαρείτιδος
ΚΥ 24
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
ΤΡ 26
ΑΓΡΥΠΝΙΑ 9μ.μ. Απόδοσις του Πάσχα
ΠΕ 28
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΑ 30
ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΗΓΟΥΜ. ΜΟΝΗΣ ΔΑΛΜΑΤΩΝ
ΚΥ 31
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ 318 Α΄ ΟΙΚΟΥΜ.


ΩΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Εσπερινός : 18:30, Όρθρος, Θεία Λειτουργία : 07:30


ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Δευτέρα έως Παρασκευή Πρωί 09:00 - 11:00 και Απόγευμα 18:00 – 19:00